Project Description

Taller pel Big Draw al Nat anomenat “Diatomees”

Característiques tècniques

Encàrrec de taller d’art amb referents propis del museu. En aquest cas els dos tallers ofertats havien de mirar el microcosmos celular i convertir-lo en motiu del taller. Vaig triar les Diatomees (petites molècules que es troben en el medi aquós, de la família dels fongs) i que presenten unes estructures amb reminiscències geomètriques. Aquest va ser el punt de partida per proposar-ne una ampliació artística a partir del treball de dibuix i l’estampat amb retoladors i serradures de colors. Per tal de donar textura a aquests cossos impossibles de palpar, o de veure per l’ull humà.

El taller s’oferia al llarg de tot un dia (10 hores) al públic familiar que s’hi acostava.

Resultat

Entitat o empresa demandant

Nat + Barcelona Dibuixa

Lloc i data

Octubre 2019, en el marc del dia mundial del dibuix Big Draw i el programa Barcelona Dibuixa.